Samoj sebi

Rimski car Marko Aurelije , u tihim časovima najviše je voleo da razgovara sa samim sobom, tražeći utehe i potpore u filozofiji. Te razgovore ostavio je u aforističkom obliku i bez određenog reda zabeležene u spisu Razmatranja o samom sebi u dvanaest knjiga.

Taj spis je neprestano privlačio duboke glave i blagorodna srca.

Ja ću navesti samo nekoliko Aurelijevih misli iz te knjige, one koje mi se čine najmudrijim.

 • Neka drugi govore i rade šta hoće, ja moram biti dobar. Onako kao kad bi zlato, smaragd ili skerlet stalno ponavljali:” Ma šta ko rekao ili učinio, ja moram ostati smaragd i čuvati svoju boju!”
 • Ne treba da se ljutimo na tok stvari jer on se ni za šta ne brine.
 • Čuvaj se da prema nečoveku ne postupaš onako kao što on postupa prema čoveku.
 • Smešno je što čovek neće da beži od svog nevaljalstva, što mu je lako moguće, a hoće da pobegne od nevaljalstva svoga bližnjega, što mu je, svakako, nemoguće.
 • U traženju koristi nikome ne postane dosadno. A korist je delatnost koja odgovara prirodi. Neka ti ne bude zamorno traženje koristi koja će drugima koristiti.
 • Misli na to da je isto tako glupo čuditi se što smokva rađa smokve, kao i biti iznenađen što kosmos koji je tvorac ovoga ili onoga stvara baš to. Glupo bi izgledao lekar kad bi se čudio što njegov bolesnik ima vatru, ili krmar, kome bi se činilo neobičnim to što se javlja suprotan vetar.
 • Imaj na umu da, ne krnjeći svoju slobodu, možeš promeniti svoj sud o nečemu, i poslušati čoveka koji te je poučio boljemu.
 • Posveti ovo vreme samom sebi. Ljudi koji teže za slavom, ne pomišljaju na to da će budući ljudi, na koje se sada ljute, biti isti kao što su oni. Šta te se uopšte tiče da li će do njih stići ovakav ili onakav glas o tebi?
 • Ako ti neka spoljna stvar zada bol, tebe, u stvari, ne muči to, nego sud o tome. Od tebe, međutim, zavisi da taj sud brzo odbaciš. Ako ti zadaje bol nešto što potiče iz tvoje duše, ko može da te spreči da popraviš svoj stav? Isto je tako i kad ne možeš da radiš onako kako se tebi čini da je dobro i korisno jer ti je to teško: zašto ga onda ne uradiš, nego se ljutiš? ” Zato što mi smeta neka jača sila.”-Onda se nemoj žalostiti zbog toga. Nisi ti kriv što ne možeš da uradiš.-” Ali, ne vredi živeti ako se to ne uradi.”- Pa onda umri sa istim onim raspoloženjem sa kojim umire čovek koji je to izvršio, a umitući oprosti svima onima koji su ti u tome smetali i stvarali prepreke.
 • “Krastavac je gorak.” Baci ga! ” Trnje je na putu.” Zaobiđi ga! Je li ti to dovoljno? Nemoj tome dodavati još i : ” Zbog čega li su takve stvari na svetu?”
 • Hoćeš li da te hvali čovek koji te triput na sat prokune? Želiš li da se dopadneš čoveku koji se tebi samom ne sviđa? Je li zadovoljan sobom onaj koji se skoro za sve što je učinio kaje?
 • Ljudi su na svetu jedan radi drugoga! Ili ih pouči boljemu, ili ih podnosi!
 •  Drukčije leti strela, drukčije duh. Duh leti kad ima za cilj delo i kad sa svih strana posmatra, pa kao strela ide pravo svom cilju.
 • Ako je neko pogrešio, onda je greška u njemu. A možda uopšte nije ni grešio!
 • Ako te sablazni bestidnost jednog čoveka, moraš se smesta zapitati: ”Da li je moguće da na svetu uopšte ne bude bestidnih ljudi?” Nemoguće je. Onda nemoj ni tražitu ono što je nemoguće.

Tako je pisao mudrac među carevima – Marko Aurelije.

Оставите одговор

Close Menu
Hoffmann Marijana blog