Lament nad nemoćnim maloletnicama

Lament nad nemoćnim maloletnicama

Dvanaestogodišnji dečaci ne podležu zakonskoj kazni, a dvanaestogodišnje devojčice ( u određenim delovima sveta) bivaju gurane u dečje brakove. Ko je ovde pravi kriminalac? Deca, roditelji ili države koje ne kažnjavaju nedela?

U vezi sa migrantskom krizom koja je potresla Evropu, pojavila se i jedna nova tema i javni diskurs: dečji brakovi.

Jedan dečji brak je prekršaj na štetu maloletnika. Da li evropske države treba da priznaju dečje brakove njenih novih sugrađana samo zato jer je to u njihovim zemljama normalno? Ili ovaj put treba više da se oslone na ljudski razum nego na poštovanje zakona i da razum bude maksima koje će se u ovoj nedoumici pridržavati? Deca ionako nemaju potpuni kapacitet da bi mogla da se saglase.

Ili provakativnije da pitam: čemu onoliki teatar povodom starosne granice za gledanje filmova sa eksplicitnim nasiljem i pornografijom, a zatvaranje očiju pred problemom dečjih brakova? Umesto da se suočimo, mi lamentiramo i vodimo debate u kojima autokratski želimo da pobedimo. U međuvremenu, vreme prolazi a dečja srca bivaju slomljena, i njihove duše trpe nenadoknadiva oštećenja. Jel to hrišćanski? Jel to demokratski? Jel to socijaldemokratski ili kako god se zvale vladajuće evropske stranke.

Ljutnja i horor na licima roditelja i zaštitnika dečjih prava. Vlade, kao da su potpuno nekompetentne i neadekvatne, i kao da su pale na ispitu svoje dužnosti zaštite maloletnika.

U principu, legislatura se mora držati načela da je za sklapanje braka potrebno imati 18 godina, čime bi dečji brakovi bili automatski poništeni. A šta raditi sa dečjim brakom, koji je na primer sklopljen u Bangladešu? Da li priznati da su ta deca koja sada žive na tlu Nemačke u braku, ili im poništiti brakove? Nije uopšte komplikovano zahtevati da ovi brakovi na tlu Nemačke ne smeju biti priznati jer povređuju pravo na sopstvenu odluku i pristanak. U ime tolerancije, i poštovanja prava migranata na tlu Evrope, iste te države su u iskušenju da se ogluše o sopstvene zakone. Ukoliko ta deca već nisu zaštićena u zemljama svog porekla, valjalo bi da makar na tlu pravne Evrope budu zaštićena. U slučaju da evropske države nastave sa priznavanjem dečjih brakova, one postaju indirektni sukrivac i saučesnik u proizvođenju neizmernih patnji dece.

U Siriji, Afganistanu, Iraku ili ističnoj Turskoj, brak je neka vrsta trgovinske transakcije. U ovom miljeu, postoji i brak između rođaka jer se žena tretira kao radna snaga koja ne sme da ode i pojača domaćinstvo neke strane, nerođačke porodice, već njena snaga treba da ostane u okviru familije, i tu se dobrano iskoristi. Devojčica koja ne sačuva nevinost nema nikakve šanse na bračnom tržištu, njihovim rečnikom rečeno – kao roba koju treba dobro prodati, ona ne vredi ništa. Zato su devojčice primorane da čuvaju svoje devičanstvo do ulaska u taj rani (prerani) brak. Mnoge od tih devojčica jedva da su pohađale školu.

Ovim fenomenom dečjih brakova pogožene su uglavnom devojčice.

Nemačko zakonodavstvo treba da ispita svaki pojedinačni slučaj ovih brakova, i u skladu sa tim da deluje. Među izbeglicama u Nemačkoj postoji veliki broj devojčica koje su iz svojih zemalja došle udate – po tradicionalnom islamskom pravu.

Prema navodima “SOS – dečjeg sela”, godišnje 15 miliona devojčica biva prisiljeno da stupi u brak, mahom udajom za mnogo starije muškarce, koji ih prisiljavaju na seksualne odnose, što dovodi do trauma, komplikovanih trudnoća i porođaja.

kinderehe-hochzeit-frauen-schutz-15-godišnju Nasoin Akhter iz Bangladeša spremaju za venčanje

Nakon što se diskutovalo o mogućoj zabrani nošenja burke, Nemačka ponovo nema mira. Nalazi se pred velikom dilemom integracije u svoj državni korpus, svih onih ljudi koji sklapaju dečje brakove. Letos je sud u Bambergu je odlučio da se ne meša u postojanje ovog dela “šerijatskog prava” u Nemačkoj što je izazvalo ogorčenje javnosti. U Nemačkoj i dalje traju rasprave oko izbegličkih bračnih parova u kojima je supruga – maloletna.

Prema nemačkom Građanskom zakonu, u brak smeju da stupe samo punoletne osobe, a u izuzetnim slučajevima vlasti dopuštaju i venčanja osoba koje su navršile 16. godinu.

Prema islamskom pravu, devojčice su stasale za udaju po navršenoj devetoj godini, a dečaci – kada napune 12 godina.

Rasprava se rasplamsala nakon što je Viši sud u Bambergu priznao brak 14-godišnje Sirijke udate za 21-godišnjeg muškarca koji je uz to i njen rođak. Kancelarija za mlade nije priznala taj brak i razdvojila je supružnike, preuzevši starateljstvo nad devojčicom. Bračni par se zbog toga žalio Sudu za porodična pitanja, a taj sud je ocenio da “devojčica nije u stanju da sagleda svu kompleksnost i posledice braka”. Slučaj je stigao do višeg suda koji je ovaj brak proglasio pravno važećim pozivajući se na paragaf 1633 Građanskog zakonika, koji kaže da “udata maloletnica sama sme da određuje gde se zadržava i sa kim će kontaktirati”. Devojčica i njen suprug su u trenutku sklapanja braka sirijski državljani koji su se venčali u Siriji, tako da je sud u ovom slučaju zapravo presudio u skladu sa sirijskim pravom.

Kao zaključak ovog slučaja, mediji su preneli definiciju da sud može da spreči sklapanja takvog braka, ali da se ne meša u već sklopljene brakove te vrste u njihovim domovinama. U nekim medijima, a posebno na društvenim mrežama, pojavili su se naslovi: “Dečji brakovi dozvoljeni u Nemačkoj”, “U Nemačkoj važi šerijatsko pravo” i slično.

Nakon što je, pre tri dana jedan dvanaestogodišnjak, na božićnom vašaru u Ludwigshafenu

ludwigshafen_1481917070-768x432

zapretio aktiviranjem bombe, javnost se ponovo ustalasala. Dečak nije podložan kazni zbog svoje maloletnosti, dok se istovremeno na tlu Nemačke maloletne devojčice koje su morale da stupe u brak, ne uzimaju u zaštitu.

Kako će se Nemačka izboriti sa ovim hamletovskim dilemama i izazovima integracijeizboriti sa ovim izazovom, ostaje nam da vidimo.

This Post Has 0 Comments

Оставите одговор

Close Menu
Hoffmann Marijana blog