Lakši put do katastrofe – grupno mišljenje

Da li Vam se već događalo da se nađete u nekoj grupi, a da niste smeli da ispoljite svoje pravo mišljenje, nego ste morali da ga zadržite za sebe? Sigurno Vam se desilo. Čovek ne želi da smeta, da bude nazvan problematičnim članom grupe ili nekom vrstom večnog provokatora. Pod pritiskom grupe čovek može poverovati da je njegovo mišljenje neuklopivo u celinu, sledstveno tome i pogrešno. Čovek može biti uveren kako drugi ljudi nikako ne mogu …

Read moreLakši put do katastrofe – grupno mišljenje

I prijatelj i neprijatelj – ogledalo

Kenissuaqu : ” Jednog dana ću ti pokloniti ogledalo ” Inuit Oakpeha: ” Ogle – dalo ? ” Kenissuaqu: ” Tačno, ogledalo služi da se gledaš, da bi video kakav si…sopstveni lik…” Inuit Oakpeha: ”Kad poželim da to saznam, pitam tebe…” Kenissuaqu: ” A ako si sam? ” Inuit Oakpeha: ” Ako sam sam, izgled nije važan! ” PAUZA. DUGA. Kenissuaqu: ” Koji me đavo tera da se uplićem u ovakve razgovore ? ” Ovo je …

Read moreI prijatelj i neprijatelj – ogledalo

Judžin Rouz – Pravoslavni Amerikanac

” Danas je potreban jedan širi um, koji se oslobađa okova “javnog mnjenja”,da bi se videlo obilje stvaralačkih dela Božijih, opisano u Postanju. Sveti Oci – “najistančaniji” i “najučeniji” umovi svoga vremena – mogu da budu oslobodioci naših sputanih umova. –  O. Serafim Rouz  Serafim Rouz je jedan od prvih pokrštenih Amerikanaca koji je istinski primio pravoslavlje, i kao pisac i molitvenik pročuo se širom pravoslavnih zemalja. On je svojim propovedima i Bogoslovskim radovima, u toku …

Read moreJudžin Rouz – Pravoslavni Amerikanac

Uninije = čamotinja = boredom

Uninije je staroslovenska reč za tugu. U slobodnijem prevodu to bi mogla biti i raslabljenost duše i iznemoglost uma; iz uninija proizilazi čamotinja a može se reći i ‘ boredom ‘- ‘ dosada’ Sve ovo što podrazumevaju ove tri reči proisteklo je iz jedne od bolesti današnjice, a to je usamljenost. Usamljenost nam je došla od međusobnog otuđenja, otupelosti za nevolju onog drugog, od trke za priznanjima i uspehom. A šta donosi ta stresna trka? Samo …

Read moreUninije = čamotinja = boredom

O prisustvu paganskog, starozavetnog i novozavetnog u nama

Značenje reči ‘ religija ‘ izvodi se od latinske reči ‘ religare ‘ što znači ponovo uspostaviti neku izgubljenu vezu. Paganski čovek u nama je hedonista, čovek prirode koji teži da zadovolji svoje nagone, on sledi svoje težnje koje je Frojd nazvao ‘ principima zadovoljstva ‘. Kao neraskidiv deo ljudskog bića postoji u svakom od nas, a najjače je izražen u detinjstvu, dok u odraslom dobu biva onoliko jak koliko je u nama ostalo infantilnosti. Paganin …

Read moreO prisustvu paganskog, starozavetnog i novozavetnog u nama

Novac, Novac i samo i jedino Novac

” What’s the colour of money? Don’t tell me that you think it’s green me I know it’s red” Postoje dva odvojena aspekta: čisto metaforička upotreba pojma novca i simbolika i uloga novca kao takvog. Lično me više zanima metafizička upotreba pojma novca. Prolaznost sveta ukazuje da su i blaga njegova prolazna ; Koliko su nepostojana sva blaga ovoga sveta, pa opet, malo je ljudi koji se ne prevare. Kako ih je malo koji su pobedili …

Read moreNovac, Novac i samo i jedino Novac

Moć bola ili stradanje koje leči

Bol. Možemo ga svuda videti, pronaći, otkriti. Spoljašnji, i onaj unutrašnji. Tuga i očajanje, ponekad, dovode i do istinskog fizičkog bola. Bol je na početku. Novi život. Dolazak bebe na svet. Porođaj. U nadljudskim bolovima koje na porođaju oseća majka, rađaju se deca. Prema Bibliji, to je ženama kazna zbog Evinog prestupa u raju. Latinska reč za kaznu poena ima oblik i u engleskom jeziku – pain, i u nemačkom – pein. Dakle, bol kao kazna …

Read moreMoć bola ili stradanje koje leči