Lakši put do katastrofe – grupno mišljenje

Da li Vam se već događalo da se nađete u nekoj grupi, a da niste smeli da ispoljite svoje pravo mišljenje, nego ste morali da ga zadržite za sebe? Sigurno Vam se desilo. Čovek ne želi da smeta, da bude nazvan problematičnim članom grupe ili nekom vrstom večnog provokatora. Pod pritiskom grupe čovek može poverovati da je njegovo mišljenje neuklopivo u celinu, sledstveno tome i pogrešno. Čovek može biti uveren kako drugi ljudi nikako ne mogu …

Read moreLakši put do katastrofe – grupno mišljenje